Sodium hydroxide-18O solution 20% in H218O, 95 atom % 18O, 97% (CP)

NT$999,999

品牌:Isotec
品號:795909
規格:100MG

貨號: AL-795909-100MG 分類:
金額$99,999時,客服人員將與您聯繫後給 予報價 或 訂購確認商品。
並核對購買資格符合規定。