Polyhydroxybutyrate/Polyhydroxyvalerate 8% – Biopolymer (PHB92/PHV 8), film, thickness 0.01 mm, size 200 × 200 mm, condition biopolymer

NT$13,100

品牌:ALDRICH
品號:GF00162144
品名:聚羥基丁酸酯/聚羥基戊酸酯 8% – 生物聚合物
規格:1EA

貨號: AL-GF00162144-1EA 分類:
金額$99,999時,客服人員將與您聯繫後給 予報價 或 訂購確認商品。
並核對購買資格符合規定。