Gibberellic acid PESTANAL(R), analytical standard

NT$7,500

品牌:SIGMA
品號:36575
品名:赤徽酸
規格:250MG
CAS:77-06-5

貨號: SI-36575-250MG 分類: 標籤:
金額$99,999時,客服人員將與您聯繫後給 予報價 或 訂購確認商品。
並核對購買資格符合規定。