Bicine, Biological Buffer, Bioprocessing Grade, non – cGMP, Micro and Endotoxin Tested, bioCERTIFIED (TM)

NT$999,999

品牌:SPECTRUM
品號:B7200
規格:2.5KG
CAS:150-25-4

貨號: SPM-B7200-2.5KG 分類:
金額$99,999時,客服人員將與您聯繫後給 予報價 或 訂購確認商品。
並核對購買資格符合規定。